Dự án nào hot nhất tại Thanh Hóa năm 2019?

Dự án nào hot nhất tại Thanh Hóa năm 2019?

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, thị trường bất động sản 2019 được dự báo sẽ tiếp tục phát triển tốt, không chỉ ở thành phố lớn mà ngay cả các tỉnh thành khác trên cả nước,