Quảng Ngãi chuẩn bị cho Dự án Trung tâm VHTT Cù Lao Ré

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thời hạn nghiên cứu, lập đề xuất Dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi đặt ra là trong 6 tháng, kể từ ngày 4/10/2018. Trước đó, vào ngày 18/9/2018, doanh nghiệp này đã có văn bản đề nghị được nghiên cứu khảo sát, lập Dự án. Công ty TNHH Thể thao và Du lịch Tuấn Minh là một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi, được thành lập vào ngày 18/9/2018.

Minh Thông

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn