TP Vinh chuẩn bị tổ chức cuộc thi mẫu “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018”

.

Cuộc thi nhằm mục đích phát hiện, tôn vinh những xã tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ngày càng rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thông qua cuộc thi để chọn ra xã nông thôn mới đẹp làm mẫu, tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị tham gia dự thi sẽ thực hiện 3 nội dung: Kết quả triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; làm clip phóng sự của đơn vị tham gia dự thi và phần thi thuyết trình.

TP Vinh họp công bố kế hoạch triển khai thực hiện cuộc thi mẫu “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018”. Ảnh: Võ Huyền
Tại cuộc họp, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, trao đổi của các xã, phòng, ban, đơn vị, đại diện lãnh đạo thành phố yêu cầu tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố phải tham dự cuộc thi một cách bài bản, thiết thực, có kế hoạch cụ thể.
Qua đó, phát động thành phong trào chung, xây dựng bộ tiêu chí và các hình thức tổ chức cuộc thi để thực hiện việc đánh giá, xếp loại. Sau đó lựa chọn 1 xã tiêu biểu, xuất sắc nhất tham dự hội thi cấp tỉnh vào tháng 11/2018.
Nghi Liên phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2018. Ảnh tư liệu
Nguồn: baonghean.vn