Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc dạy, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

.
Cử tri quan tâm đến giáo dục Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc dạy, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đã được Bộ GD&ĐT quy định rõ theo tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệpViệc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đã được Bộ GD&ĐT quy định rõ theo tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp

GD&TĐ - Tại Công văn số 283/BDN do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ GD&ĐT, cử tri tỉnh Gia Lai nêu kiến nghị: Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét lại Thông tư quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, việc quy định môn thi thăng hạng bao gồm ngoại ngữ và tin học về lý thuyết thì khoa học và hợp lý, tuy nhiên thực tế ở các tỉnh, việc ứng dụng ngoại ngữ là rất ít, dẫn đến tình trạng giấy chứng nhận là thật nhưng học là giả, chất lượng là giả nhằm đủ điều kiện thi thăng hạng, nảy sinh tiêu cực và tốn kém từ những quy định này.

Bộ GD&ĐT trả lời:

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học là tiêu chuẩn bắt buộc đối với viên chức nói chung, trong đó có viên chức ngành GD. Do đó, việc quy định các môn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, trong đó có môn Tin học, Ngoại ngữ là thực hiện quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, vẫn còn nảy sinh hiện tượng tiêu cực trong việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ ngoại ngữ như ý kiến cử tri.

Hiện nay, Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Dự thảo này hiện đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn thiện trình Chính phủ ban hành.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là việc bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

(còn nữa)

PV

Nguồn: giaoducthoidai.vn